Afla daca ai toata documentatia SSM necesara conform legilor in vigoare in 2020

SSM Safety Expert Office

Da testul pentru a afla daca ai documentele necesare pentru a evita o amenda in evnetualitatea unui control al ITM. Documentatia prezenta in text reprezinta minimul de documente necesar pentru o societate cu un domeniu de activitate ce are putine riscuri, de exemplu personal tesa. Lista poate diferi in functiede mai multi factori printre care numarul de angajati, spatiul de lucru, etc.

Documente minime necesare din punct de vedere SSM

 • Certificatul de inmatriculare la Registrul Comerţului cu anexele aferente
 • Autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.
 • Decizii interne pentru:
  – personalul cu atributii in domeniul SSM;
  – componenta serviciului de SSM
  – conducatorii locurilor de munca;
 • Documentele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM) – dupa caz.
 • Evaluarea riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă
 • Dosarul medical individual
 • Fisa de aptitudini
 • Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati
 • Tematici de instruire
 • Diploma de absolvire a cursurilor de SSM
 • Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire
 • Fisele individuale de instructaj de SSM
 • Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic
 • Foaie de prezenta
 • Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) şi de lucru (EIL), corespunzător riscurilor activităţii
 • Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
 • Fise de magazie pentru dotarea cu EIP
 • Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unităţii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare si Regulamentul Intern
 • Măsuri tehnice şi/sau organizatorice luate pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi indirectă
 • Buletine de verificari PRAM
 • Autorizarea din punct de vedere SSM, pentru salariaţii care exercită meserii ce trebuie autorizate
 • Verificarile ISCIR
 • Fisa postului
 • Programul de revizii si reparatii a ET din dotare
 • Plan de evacuare in caz de urgenta
 • Registre de evidenta a accidentatilor in munca
 • Instructiuni proprii SSM si instructiuni de lucru
 • Conventiile de lucru
 • Materiale necesare informarii si educarii angajatilor
 • Modul de acordare a materialelor igienico sanitare
 • Fisa de expunere la riscuri profesionale
 • Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM
 • Registrul unic de control

EVITA AMENDA!

Contacteaza-ne si hai sa intocmim documentatia SSM!